Vuosikokouksen pöytäkirja 15.2.2004

1. Kokouksen avaus
Kerhon puheenjohtaja Antti Parkko avasi kokouksen.

2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin sääntöjen mukaan oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokousvirkailijoiden valinta
a) Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Parkko
b) Kokouksen sihteeriksi valittiin Tiina Hyvönen
c) Valittiin kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa: Kirsi Karvonen ja Ilpo Kopra
d) Valittiin kaksi (2) ääntenlaskijaa: Kirsi Karvonen ja Ilpo Kopra

4. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin sellaisenaan.

5. Käsitellään ja vahvistetaan kerhon toimintakertomus vuodelta 2003
Kokousväelle monisteena jaettu vuoden 2003 toimintakertomus (liite 2) luettiin ja hyväksyttiin sellaisenaan.

6. Käsitellään ja vahvistetaan kerhon tilinpäätös vuodelta 2003 sekä kuullaan tilintarkastajien lausunto
Vuoden 2003 tuloslaskelma (liite 3) luettiin tilikirjasta, josta käy ilmi tilikauden 1.1.-31.12.2003 tuotot ja kulut, sekä tase 31.12.2003. Käytiin läpi myös suurimpia menoeriä tilikirjasta. Tilintarkastajien lausunto (liite 4) luettiin ääneen. Tilinpäätös vahvistettiin tilintarkastajien ehdotuksen mukaisesti.

7. Päätetään vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Kokous päätti myöntää tilintarkastajien ehdotuksen mukaisesti tilivelvollisille vastuuvapauden.

8. Päätetään jäsenmaksuista vuodelle 2004
Todettiin, että kerhon jäsenmaksua ei ole tarvetta korottaa. Jäsenmaksu vuodelle 2004 on varsinaisilta jäseniltä 15 euroa. Alle 16-vuotiaiden jäsenmaksu on 5 euroa.

9. Toimihenkilöiden valinta vuodelle 2004
a) Puheenjohtajaksi valittiin Antti Parkko.
b) Hallituksen jäseniksi valittiin sääntöjen edellyttämällä tavalla 8 jäsentä: (jatkavat) Kirsi Karvonen, Antti Lavonen, Ilkka Piiroinen ja Jouni Pyykki; (uudet) Markku Satama, Teppo Kärki, Timo Siekkinen, Tiina Hyvönen.
Nuorisojaoston johtajana jatkaa Ilpo Kopra ja matkajaoksen johtajana jatkaa Timo Siekkinen. Ilpo lupautui osallistumaan myös matkajaoksen toimintaan.
c)Tilintarkastajiksi valittiin Juhani Jussilainen ja Veli-Matti Sihvola. Varatilintarkastajiksi valittiin Esa Pekkarinen ja Henry Vaara.

10. Käsitellään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2004
Toimintasuunnitelmaan (liite 5) lisättiin Metsurimeeting sekä kerhon viikonloppuajelu Petäjärantaan 24.-25.4. Kokousväen keskuudesta ehdotettiin myös uutta EAK-kurssia, rata-ajopäivää sekä pyörän kevätkunnostus iltaa. EAK-vetäjiksi kysytään Koiviston autokoulua.
Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2004 (liite 6).

11. Muut esille tulevat asiat
Puheenjohtaja avasi keskustelun. Todettiin, että kerhotuotteet (T-paidat yms.) ovat loppuneet. Timo Siekkinen pyytää tarjouksen uusista tuotteista. Valikoimasta ja hinnoista tiedotetaan ainakin nettisivuilla.
Kerhon vieraskirja on luettu 4000 kertaa, päivässä sivuilla käy keskimäärin 25 vierailijaa. Nettisivuille tulee kerhon oma osto- ja myynti -palsta, jota päivittää Jukka Saarela.
Todettiin, että alkukeväästä olisi syytä järjestää myös talkoopäiviä, sekä opastaa käyttämään mm. pyöränosturia. Myös työtilojen siisteyteen pyritään kiinnittämään enemmän huomiota. Työkalujen paikat merkitään paremmin.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05