Ennakoivan ajon kurssi 24.5.2003

Toukokuun lauantaina kokoontui Kaakon Autokatsastuksen tiloihin 19 kurssilaista ja neljä opettajaa. Kurssilaisista suurin osa oli kerhon omaa porukkaa. Kaikki opettajat tulivat Tampereelta, MP-69:n riveistä. Kurssilaisten ja opettajin tavoite oli selvä: Selvitä hengissä liikenteessä!

Päivä alkoi sisätiloissa tehdyllä onnettomuusanalyysillä, joka toteutettiin "tuplatiimi"-tyyppisenä ryhmätyönä. Jokainen sai luettavaksi tiivistelmän viimeisten vuosien aikana sattuneista motoristien kuolemantapausonnettomuuksista. Aikarajan puitteissa jokainen analysoi muutaman tapauksen ja ideoi keinot miten itse pystyisi moisen onnettomuuden välttämään.

Tämän jälkeen siirryttiin parityöhön, jossa keskustelun kautta kirjattiin muutamia selviytymisteesejä paperille, jotka laitettiin kaikkien nähtäväksi seinälle. Parityöskentelyn jälkeen siirryttiin neljän hengen ryhmiin, joissa valittiin teeseistä parhain ja se laitettiin seinälle. Oli ihmeellistä huomata, että toisistaan tietämättä (yhtä lukuun ottamatta) jokaisen työryhmän tärkein selviytymiskeino liikenteessä oli ENNAKOINTI!

Teoriavaiheen jälkeen pidimme ruokatunnin, jonka jälkeen alkoi käytännön harjoittelu. Aluksi kertasimme perusasioita ajovarusteista, "käymättömän" moottoripyörän käsittelystä (työntäminen, jalalle nostaminen, kaatuneen pyörän nostaminen...), ajoasennosta, matkustajan kuljettamisesta ja pyörän ajoonlähtötarkastuksesta (valot, jarrut, vilkut...). Vihdoin oli aika nousta pyörän selkään!

Ensimmäinen ajoharjoitus oli hidasajotekniikkaa, jossa ajettiin asfaltille merkattua kapeahkoa ränniä. "Takajarrulla voimansiirron välys pois, katse suoraan eteen, pidä ajoasento, peruskaasu, kytkimen pientä liikettä" kuului kouluttajien ohjeet. Kun hidasajon perusteet oli opittu, niin siirryttiin seuraavaan vaiheeseen; ympyräajoon. Hidasajon tekniikkaa hyödyntäen ajettiin niin pientä ympyrää kuin mahdollista. Siinä tärkein oppi oli että pyörä menee sinne minne katsot.

Ympyräajon jälkeen alkoi pujottelu. Pujotteluradalla oli viisi keilaa, joiden päässä oli rajattu alue pyörän kääntämistä varten. Pujottelussa pääsi soveltamaan päivän aikaisempia oppeja.

Päivän viimeinen harjoitus kurssilaisille oli jarrutus. Aluksi kouluttajat näyttivät mikä ero on pysähtymismatkassa kun jarrutetaan takajarrulla, etujarrulla tai molemmilla. Havainnollistamisen jälkeen kaikki totesivat takajarruttajat tuhoon tuomituiksi. Demon jälkeen alkoi jarrutusharjoittelu. Ensimmäinen vaihe oli pysäyttää pyörä 20 km/h nopeudesta pelkällä takarenkaan lukkojarrutuksella. Seuraavaksi pyörä pysäytettiin samasta nopeudesta pelkällä etujarrulla. Tämän jälkeen käytettiin molempia jarruja ja kasvatettiin nopeuttaa jarrutus jarrutukselta. Parhaimpien jarruttajien nopeus ennen jarrutusta oli 80 km/h.

Päivän päätteeksi puhuttiin vastaohjauksesta, josta kouluttajat näyttivät myös mallisuorituksen. Valitettavasti aika oli loppumassa, joten vastaohjauksen harjoittelu jäi jokaisen kurssilaisen itse opiskeltavaksi. Osalle tämä pyörän käsittelyn perusasia oli tuttua, mutta ikävä kyllä aika monelle uutta.

Vielä ennen kotiin lähtöä jaettiin kurssimerkit jokaiselle osallistujalle. Kypärään tarkoitetussa tarramerkissä on kiteytettynä päivän tärkeimmät opit: KATSO - RISKIT - NÄY - PIDÄ TILAA. Nämä avainsanat pureksimalla aukeaa moni tärkeä oppi.

Vielä kerran kiitokset Kaakon Autokatsastukselle loistavista puitteista ja mahtavista tarjoiluista. Kiitoksen myös MP-69:n kouluttajille, "Pöntön" tiimille!

Loppukommenttina siteeraus yhdeltä kerholaiseltamme: "Rata-ajopäivän opimme että emme osaa ajaa lujaa, tänään opimme että emme osaa ajaa hiljaa". Tässä se viisaus piillee: Ajotaitoa sekä asenteita on syytä ylläpitää ja kehittää jatkuvasti.