Vuoden 2019 hallitus


Kari Ström, Sami Herrala, Jaakko Ahola, Antti Parkko

Jouni Jähi, Juha Salokoski, Lotta Liinamaa, Kim Jokimies, Mikko Kallio

Puheenjohtaja: Jaakko Ahola
Varapuheenjohtaja: Sami Herrala
Sihteeri: Antti Parkko
Rahastonhoitaja ja crossijaos: Lotta Liinamaa
Nuorisojaos: Kim Jokimies
Hallitukseen lisäksi: Juha Salokoski, Jouni Jähi, Kari Ström ja Mikko Kallio(Lelu FK-yhteyshenkilö)
Hallituksen ulkopuolelta matkajaoston vetäjäksi Matti Tuominen ja crossijaoksen varamies Eemeli Ikävalko